Aust-Agder fylkeskommune

Anbud utsatt til 2007

Etter en omfattende prosess bestemte Aust-Agder fylkesting i desember 2002 at hele eller deler av rutetilbudet i fylket skal settes ut på anbud fra 1.7.2007.
   
I mellomtiden skal det utvikles et styrket og fornyet rutetilbud i form av en stamrute på E-18/E-39 gjennom Aust- og Vest-Agder. Arbeidet med stamruten ble startet i mars 2003 i et samarbeid mellom Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Vest-Agder Kollektivtrafikk VAK og busselskapene i regionen. 

For denne ruten og øvrig kollektivtrafikk er det inngått kvalitetsavtaler med dagens utøvere basert på bruk av samferdselssjefenes normtallsystem ALFA.   

Anbud på båtruter til Sandøya og Lyngør i Tvedestrand kommune

Aust-Agder fylkeskommune lyste høsten 2003 ut anbud på drift av to mindre båtruter mellom Gjeving og Lyngør og mellom Hagefjordbrygga og Sandøya i Tvedestrand kommune, for perioden 1.6.2004 til 31.5.2009. 
   
Spørsmålet om konkurranseutsetting av bussrutene ble behandlet i fylkestinget den 22.6.2007 med innstilling om at slik konkurranseutsetting gjennomføres fra 2009 av.

Følgende vedtak ble fattet:

1. Fylkestinget i Aust-Agder ønsker å videreføre avtaleformen med nåværende selskaper fram til 2012. Etter 2012 må kjøp av kollektivtjenester samordnes i regionen.
2. Som grunnlag for avtalene legges de samme momenter som i nåværende avtaler, men i tillegg innføres et miljøkrav. Selskapene får et krav om å påbegynne en overgang til alternativt drivstoff (for eksempel biodiesel/gass), slik at 20 % av bussene benytter alternativt drivstoff i løpet av 2010 og 50 % i løpet av 2012.
3. Fylkestinget godkjenner vilkårene for avtalen.

Det ble fremmet krav om legalitetskontroll av vedtaket med hensyn til:

  • Regler for offentlig innkjøp
  • Direktiver for EØS på området
  • Kontraktens varighet og en eventuell gyldighet etter opphør av Aust-Agder fylkeskommune 1/1-2010

(25.6.07)