Tilbudsanbud i Grenland 2004


Telemark fylkeskommune forberedte i 2003 anbud for bussrutene i Grenland med sikte på inngåelse av en resultatavhengig tilskuddskontrakt fra 13.6.04 til 31.12.09, omfattende ca 3,1 mill. rutekilometer.

Den 12. juni 2003 fattet Telemark fylkesting vedtak om å utsette anbudsprosessen i ett år.  Regionrådet Buskerud, Telemark, Vestfold vedtok den 3. mars 2004 å
gjennomføre prosessen som planlagt i 2004.

Anbudet ble gjennomført med anbudsåpning onsdag 30. juni 2004. På grunn av formelle feil måtte anbudet gjennomføres på nytt. Ved den andre anbudsåpningen den 4.10.2004 kom det inn to anbud, ett fra samarbeidsselskapet Telemark Kollektivtrafikk AS som eies av Nettbuss AS og Telemark Bilruter AS, og ett fra ing. M. O. Schøyens Bilcentraler AS.

Telemark Kollektivtrafikk AS tilbød 11 % større ruteproduksjon enn Schøyen for 38,5 millioner kroner. Bl.a. tilbys bussavgang hvert kvarter mellom Skien og Stathelle. Schøyens anbud var imidlertid det billigste. Det er beregnet til 35,7 millioner kroner i året, men gjelder for et redusert rutetilbud i forhold til i dag, særlig på rutene til Skotfoss, Åfoss, Brevik og Langesund. Begge selskapene har kuttet ut labbebussene i sine tilbud 

Den 21.10.2004 ble Telemark Kollektivtrafikk AS, som hadde 11 prosent større ruteproduksjon enn Schøyens, kåret til vinner av tilbudskonkurransen.

De indre deler av Telemark betjenes i hovedsak med normtallsbaserte nettokontrakter.

Fra 1.1.2006 overtar Regionrådet for Buskerud, Telemark og Vestfold ansvaret for kollektivtrafikken i de tre fylkene. Det opprettes et nytt felles eiet aksjeselskap - Vestviken Kollektivtrafikk AS - som gis rollen som felles bestillerenhet. Alle tre fylkeskommunene skal ha lik eierandel i det nye selskapet. Nåværende organisasjon og virksomhet i Vestfold Kollektivtrafikk AS skal danne stammen for det nye bestillerselskapet.

Evt. konkurranseutsetting i områder hvor dette ikke har vært gjort før.skal vurderes av regionrådet i hvert enkelt tilfelle.

 

 

(25.10.05)