Rogaland Kollektivtrafikk FKF - Kolumbus

Rogaland fylkeskommune gjennomførte et mindre "forsøksanbud" for buss i tre ruteområder i 1998. I 2001 gjennomførte Rogaland Kollektivtrafikk FKF anbud på drift av hurtig- og lokalbåtruter i Ryfylke og i 2002 for bussrutene på Nord-Jæren.  

Anbudsbasert kontrakt om hurtigbåttrafikken i Ryfylke-bassenget ble i 2005 vunnet av Stavangerske lokal i samarbeid med Rødne & Sønner og Jon Arne Helgøy. Rutene vil fra 1.1.2007 bli trafikkert av 4 helt nye båter der krav til komfort og tilgjengelighet vil ha høy prioritet. Kontrakten har en varighet på 8 år fra 1.1.2007 og gir en innsparing på flere millioner hvert år.

Bussrutene på Nord-Jæren ble fra januar 2003 kjørt på anbudskontrakter av Connex Vest AS og Nettbuss Vest AS. Kontraktene gjelder ut 2007.

Den 14.11.06 lyste Kolumbus ut anbud på busstrafikken i Sør-Rogaland. Oppdraget omfatter ca 12 millioner rutekilometer pr år, og er delt i to rutepakker Pakke nr. 1 utgjør ca 8,5 millioner rutekilometer og rutepakke 2 utgjør ca 3,5 millioner. Anbudsåpningen var 18. februar 2007. Styret i Rogaland Kollektivtrafikk (Kolumbus) har tildelt Veolia Transport Sør AS hele kontrakten for kollektivtrafikk med buss i Sør-Rogaland. Veolia var det selskapet som ga lavest pris. Ved oppstarten av den nye kontraktsperioden vil hele 70 prosent av alle bussene være fabrikknye. Det vil gi en vesentlig miljøgevinst og betydelig bedre standard på busstilbudet. Samlet verdi overstiger 1.800 millioner kroner.

Fra første januar 2008 kommer de til å kjøre samtlige fylkeskommunale bussruter i Sør-Rogaland. Veolia må gi sjåfører som mister jobben hos Nettbuss Vest AS, som i dag kjører på Sandnes, Jæren og Egersund, fortrinnsrett ved nyansettelser hos Veolia. 

(22.11.07)